Gaelcholáiste Cheatharlach

Treoir – Guidance

Tá eolas ar fáil ar threoir i nGaelcholáiste Cheatharlach thíos ach tá ár suíomh féin iomlán dírithe ar threoir ar fáil ag an nasc seo TREOIR I NGAELCHOLÁISTE CHEATHARLACH (Link)

Cuirtear Treoir ar fáil i nGaelcholáiste Cheatharlach ar bhonn aonair agus grúpa. Freastalaíonn an scoil uile ar riachtanais na ndaltaí maidir le Treoir Phearsanta, Gairmthreoir agus Treoir Oideachasúil.

Séard is Treoir Phearsanta ann ná deis a thabhairt don dalta fadhbanna nó buarthaí a phlé agus a thuiscint in áit shábháilte. Toisc gur am idirthréimhseach fisiciúil agus siceolaíochta í an ógántacht, uaireanta bíonn dúshláin ann dóibh dul i ngleic leis an bhforbairt seo. Dá bhrí sin tugann comhairleoireacht deis dóibh na mothúcháin agus deacrachtaí a mbaineann leis seo a phlé. Is féidir an treoir a roinnt i dtrí ghrúpa éagsúla ach nasctha lena chéile ag an am céanna:

 • Treoir phearsanta agus shóisialta
 • Gairmthreoir
 • Treoir oideachasúil

Seo a leanas roinnt gníomhaíochtaí a gcabhraíonn leis na daltaí roghanna eolasacha a dhéanamh:

 • Comhairleoireacht phearsanta
 • Measúnithe le tástálacha síciméadracha
 • Eolas gairme (sa rang, clár na bhfógraí, agallaimh phearsanta nó threoir ghairme, imeachtaí gairme)

Seo a leanas roinnt gníomhaíochtaí a gcabhraíonn leis na daltaí roghanna eolasacha a dhéanamh:

 • Comhairleoireacht phearsanta
 • Measúnithe le tástálacha síciméadracha agus fardail
 • Eolas gairme (sa rang, clár na bhfógraí, agallaimh phearsanta nó threoir ghairme, imeacht gairme)
 • úsáid na teicneolaíochta faisnéise m.sh. www.saoloibre.ie , www.careersportal.ie , www.qualifax.ie , cuntas ar Reach+
 • Cláir ar fhorbairt phearsanta agus shóisialta m.sh. Rang Folláine gach seachtain, O.S.P.S, Seachtain Gníomhaí, Lá na Meabharsláinte

Chun Coinne a dhéanamh is féidir leis an dalta dul chuig an gcomhairleor treorach as a stuaim féin, trí teagmháil a dhéanamh leis an oide ranga, oide bliana nó is féidir le tuismitheoir nó caomhnóir glaoch a chur ar an scoil.

No events found
17-Aib-2023
LC subject choices
15-Feabh-2023
Presentation from incoming First Year information evening
03-D.Fómh-2022
Foirmeacha Iontrálacha 2023/2024
Easca, Ceatharlach.
059 913 2130
Enquire
Location
© 2023 Gaelcholáiste Cheatharlach