Gaelcholáiste Cheatharlach

Sraith Sóisearach - Junior Certificate

Cuirimid rogha leathan ábhar ar fáil ag leibhéal na Sraithe Sóisearaí agus ag leibhéal na hArdteiste. Bíonn deis ag daltaí blaiseadh a fháil de rogha leathan ábhar san idirbhliain le cabhrú leo cinneadh eolach a dhéanamh ar ábhar Ardteiste.

We provide a wide range of subjects at both Junior Cycle and Leaving Cert. In transition year, students have the opportunity to experience a wide range of subjects to help them make an informed decision on Leaving Cert subjects.

Sraith Sóisearach / Junior Cycle
Ábhair / Subjects:

 • Gaeilge / Irish
 • Béarla / English
 • Matamaitic / Mathematics,
 • Stair / History
 • Tíreolas / Geography
 • Eolaíocht / Science,
 • O.S.S.P./C.S.P.E.
 • Fraincis / French
 • Gearmáinis / German,
 • Ceol/Music
 • Staidéar Gnó / Business Studies
 • Ealaín / Art,
 • Craft & Design, Teicneolaíocht / Technology,
 • Eacnamaíocht Bhaile / Home Economics.
 • OSPS / SPHE
 • Oideachas Reiligiúnach / Religious Education
 • Corp Oideachas / Physical Education
 • Ríomheolaíocht / Computer Studies

Ardteist/ Leaving Certificate
Ábhair / Subjects:

 • Gaeilge / Irish
 • Béarla / English
 • Matamaitic / Mathematics,
 • Stair / History
 • Tíreolas / Geography
 • Bitheolas / Biology,
 • Ceimic / Chemistry
 • Fisic / Physics
 • Fraincis / French
 • Gearmáinis / German,
 • Ceol/Music
 • Staidéar Gnó / Business Studies
 • Cúntasaíocht / Accountiing
 • Eacnamaíocht / Economics
 • Ealaín / Art,
 • Innealtóireacht / Engineering,
 • Eacnamaíocht Bhaile / Home Economics.
 • Nasc / LCVP
 • Oideachas Reiligiúnach / Religious Education
 • Corp Oideachas / Physical Education
Bealt 31
2024
Saoire an tSamhraidh
27-Feabh-2024
5th year subject choices
Easca, Ceatharlach, R93HY89.
059 913 2130
KCETB
State, Multi-denominational & Co-educational
Enquire
Location
© 2024 Gaelcholáiste Cheatharlach