Gaelcholáiste Cheatharlach

Ráiteas Misin agus Éiteas - Mission Statement and Ethos

Ráiteas Misin agus Éiteas - Mission Statement and Ethos

Ráiteas Misin

Tá sé mar aidhm ag an scoil oideachas a chur ar fáil mar chuid den phlean saoil iomlán, ionas go mbeadh ár ndaltaí in ann fás agus forbairt, a gcumas a shroichint leis an meon ceart maidir le foghlaim, obair, fírinne, áilleacht, oidhreacht, maitheas, dínit, daoine eile, iad féin agus an saol go ginearálta.

Aidhm na Scoile:

Tá sé mar aidhm ag an scoil an deis is fearr a thabhairt do dhaltaí oiliúint agus forbairt den scoth a fháil agus an coibhneas agus an chothromaíocht cheart a chruthú idir chaighdeán na hoibre agus an taitneamh a bhaintear as an saol ar scoil.

An Ghaeilge:

Is í an Ghaeilge amháin teanga cumarsáide na scoile seo. Ba chóir go bhfuil múinteoirí agus daltaí i gcónaí feasach í a úsáid agus a chur chun cinn i ngach cuid den saol scoile, ar scoil agus ag gach imeacht scoile.

Éiteas

Is scoil ilchreidmheach í Gaelcholáiste Cheatharlach faoi choimirce an Bhord Oideachais agus Oiliúna Chill Chainnigh agus Cheatharlach a bhfuil cúig chroí-luach acu:

  1. Barr Feabhais san Oideachas
  2. Cúram
  3. Comhionannas
  4. Pobal
  5. Meas

Cúram: I nGaelcholáiste Cheatharlach, baineann cúram le leas, folláine agus sábháilteacht gach ball de phobal na scoile. Léirítear é i gcaidrimh bríocha, an ceangail idir gach ball, ionbhá, in éineacht le tacaíocht agus dlúthpháirtíocht.

Comhionannas: I nGaelcholáiste Cheatharlach, baineann comhionannas le caitheamh go cothrom le gach ball de phobal na scoile agus éagsúlacht na mball seo a aithint agus a cheiliúradh. Baintear amach é trí acmhainní a dhíriú orthu siúd a bhfuil riachtanais acu agus tosaíocht a thabhairt do chultúr na cuimsitheachta.

Pobal: I nGaelcholáiste Cheatharlach, cuimsíonn an pobal daltaí, baill foirne, tuismitheoirí agus an pobal áitiúil. Baineann sé leis an bhfís chéanna, na luachanna agus an cuspóir céanna a bheith ag gach ball chomh maith le muintearas, agus guth a n-éistear leo. Léirítear é sa chomhoibriú, sa rannchuidiú dearfach, agus sa chumarsáid éifeachtach i measc gach ball de phobal na scoile.

Meas: I nGaelcholáiste Cheatharlach, baineann meas le meas a bheith againn ar dhínit, cearta, fhéiniúlacht agus chúlra gach ball de phobal na scoile. Léirítear é sa chaidrimh idir gach ball de phobal na scoile, agus sa chinnteoireacht a mbíonn tionchar dearfach aige ar chearta, ar mhothúcháin agus ar mhianta éagsúlachta daoine laistigh de phobal na scoile.

Barr Feabhais san Oideachas: Leagann éiteas Gaelcholáiste Cheatharlach amach go dtacaíonn bunluachanna an chúraim, an mheasa, an phobail agus an chomhionannais le barr feabhais san oideachas.

Gaelcholáiste Cheatharlach is a Multi-denominational Kilkenny Carlow ETB school. Multi-denominational is about welcoming and celebrating the full range of religions and beliefs in the school community. It is concerned with developing relationships that are respectful and appreciative of such differences, and interactions that embrace, celebrate, and explore such differences. Multi-denominational ETB schools are underpinned by the core values of:

· Excellence in Education

· Care

· Equality

· Community

· Respect

Care: In G.C.C, care is about the welfare, wellbeing, and safety of all members of the school community. It is exemplified in meaningful relationships, connectedness, and empathy, alongside support and solidarity.

Equality: In G.C.C, equality is about treating all members of the school community equally and recognising and celebrating the diversity of these members. It is exemplified in targeting resources to those who have needs and prioritising a culture of inclusion.

Community: In G.C.C, school, community encompasses students, staff, parents and the local community. It is about having a shared vision, values and purpose, a sense of belonging, and a voice that is listened to. It is exemplified in productive collaboration, positive contributions, and effective communication across all members of the school community.

Respect: In G.C.C, respect is about upholding the dignity, rights, and recognition of the identity and background of each member of the school community. It is exemplified in relationships between all members of the school community, and decision-making that impacts positively on the rights, feelings, and aspirations of the diversity of people within the school community.

Excellence in Education: G.C.C’s school ethos establishes that excellence in education is underpinned by the core values of care, respect, community and equality.

Lún 23
2024
Bliain 1 ag filleadh ar scoil
Lún 26
2024
Bliain 1,3,6 ar scoil
Lún 27
2024
Gach bliain ar ais ar scoil
M.Fómh 25
2024
Oíche oscailte
25-Meith-2024
Sports Uniform
20-Meith-2024
School booklists for 2024/2025
27-Bealt-2024
School Calendar 2024 /2025
Easca, Ceatharlach, R93HY89.
059 913 2130
KCETB
State, Multi-denominational & Co-educational
Enquire
Location
© 2024 Gaelcholáiste Cheatharlach