Gaelcholáiste Cheatharlach

DigiLaochra

Is grúpa daltaí iad na DigiLaochra atá ina gceannairí digiteacha. Tugann siad tacaíocht do dhaltaí, d'fhoireann na scoile agus do thuistí agus iad ag úsáid córas Office 365 ach go háirithe aipeanna Teams, One Note Forms agus Stream. Cuireann siad tacaíocht ar fáil laistigh de ranganna, ar líne agus i gclinicí lasmuigh d'am ranga. Déanann siad iarracht dea-shamplaí d'obair dhigiteach a roinnt agus scileanna digiteacha nua a chraobhscaoileadh i measc pobal na scoile. Is iad Charlie (B.2), Sam (B.2), Caitlín (B.2),Fionn (B.2), Nathan (B.2) Cormac (B.3), Daniel (B.4),Scott (B.4), Róisín (B.4),Ruby (B.4),Cáit (B.4), Sorcha (B.4), Jorja (B.4), Jane (B.4), David (B.4) agus Aílíse (B 4) DigiLaochra na bliana 2021 - 2022.

Is féidir tuairisc na nDigiLaochra 2020 - 2021 a léamh anseo Tuairisc DigiLaochra 2020-2021 Gaeilge (2).pdf

The DigiLaochra is a group of students who are digital leaders. They support students, school staff and parents in their use of Office 365, in particular Teams, One Note, Forms agus Stream. They provide support within the classroom, online and outside of the classroom through support clinics. They also share examples of high quality digital work as well as spreading new digital skills amongst the school community. Charlie (B 2), Sam (B 2), Caitlín (B 2),Fionn (B 2), Cormac (B 3), Daniel (B 4),Scott (B 4), Róisín (B 4),Ruby (B 4),Cáit (B 4), Sorcha (B 4), Jorja (B. 4), Jane (B 4), and Aílíse (B 4) are our DigiLaochra for 2021 - 2022.

The DigiLaochra's annual report 2020 - 2021 can be read here Tuairisc DigiLaochra 2020-2021 Béarla.pdf

Tá físeáin tacaíochta ar Teams agus One Note na nDigiLaochra ar fáil as Gaeilge anseo https://wke.lt/w/s/wCiydp agus as Béarla anseo https://wke.lt/w/s/rdfnu0

The DigiLaochra Teams and One Note support videos are available as Gaeilge here https://wke.lt/w/s/wCiydp and in English here https://wke.lt/w/s/rdfnu0

Már 15
2024
Scoil dúnta
Már 18
2024
Lá saoire bainc - Lá Fhéile Phádraig
Már 23
2024
Laethanta saoire na Cásca
Bealt 06
2024
Lá saoire bainc
27-Feabh-2024
5th year subject choices
13-Feabh-2024
Incoming 1st year Information Evening
Easca, Ceatharlach, R93HY89.
059 913 2130
KCETB
State, Multi-denominational & Co-educational
Enquire
Location
© 2024 Gaelcholáiste Cheatharlach