Gaelcholáiste Cheatharlach

Focal ón bPríomhoide – Principal’s Welcome

Is mór an ónóir dom fáilte a chur romhaibh chuig ár suíomh gréasáin nua..Is scoil lán-Ghaeilge chomhoideachais í Gaelcholáiste Cheatharlach ata ag croílár foghlama I gCeatharlach.

Tá muid an-bhródúil as an gcuraclam leathan atá á sholáthair againn i nGaecholáiste Cheatharlach agus as an réimse imeachtaí seach-churaclaim.Tá muid ag iarraidh go mbeidh ár ndaltaí, muiníneach, comhbhách, agus iad in ann cinntí a dhéanamh agus a saolta féin agus saolta daoine eile a shaibhriú.Éiríonn linn ard-chaighdeán oideachais le torthaí iontacha thar an mean naisiúnta a bhaint amach go rialta.Tá súiI agam go bhfaighidh sibh sracfhéachaint ar an iomaí imeacht agus gníomhaíocht a tharlaíonn gach bliain i nGaelcholaiste Cheatharlach.

It gives me great pleasure to welcome you to our new website. Gaelcholáiste Cheatharlach is an Irish medium, co-educational school at the heart of learning in Carlow. We are very proud of our broad curriculum and our range of extracurricular activities. We want our students to become confident, caring individuals, capable of making decisions and enriching their lives and the lives of others. We aim to provide the highest standard of education to all with our academic results consistently above the national average. I hope your visit to the site will give you a glimpse of the many activities and events that occur each year in Gaelcholáiste Cheatharlach .

Professional Pic.JPG

Feabh 07
2022
Bréag-scrúduithe Bl 3& Bl6
Feabh 21
2022
Sos lár-téarma / Midterm Break
Feabh 28
2022
Scoil oscailte / School Reopens
Már 17
2022
Lá Fhéile Pádraig / St. Patrick’s Day
21-Ean-2022
Bliain 2 Cruinnithe Tuismitheoirí - Múínteoirí ar líne
Easca, Ceatharlach.
059 913 2130
Enquire
Location
© 2022 Gaelcholáiste Cheatharlach